Verbinding Uitgeverij is een uitgeverij van gespecialiseerde vaktijdschriften en websites voor de ICT. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, maken en overnemen en revitaliseren van bladen, websites, e-mailproducten en andere uitgeef- en communicatieprojecten. Onze doelstelling hierbij is het bij elkaar brengen van aanbieders en afnemers in niche-markten.

Verbinding Publishing is a publisher of specialized magazines and websites for the ICT. We specialize in developing, making and taking over and revitalize magazines, websites, e-mailproducts and other publishing and communication projects. Our objective is to bring suppliers and customers in niche markets together.

Contact:
Verbinding Uitgeverij
Amperestraat 7
2316 DG Leiden
info@verbindinguitgeverij.nl
+31 6 284 170 73